Tietosuoja

Henkilötietojen suoja on osa yksityisyydensuojaa, joka on kansalaisen perusoikeus. Digitaalisten palvelujen yleistyessä tietosuoja on myös asiakkaan luottamuksen perusedellytys ja palvelun laadun tae.

Henkilötietojen käsittelystä säädetään Euroopan unionin yleisessä tietosuoja-asetuksessa (2016/679), asetusta täsmentävässä kansallisessa tietosuojalaissa (1050/2018), julkisuuslaissa sekä useissa viranomaisen toimintaa säätelevissä erityislaeissa. Käsittelyn perusteena oleva lainsäädäntö määrittää myös sen, mitä oikeuksia rekisteröidyllä on suhteessa henkilötietojensa käsittelyyn.

Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisen henkilötietojen käsittelyn tarkastuspyynnön voi tehdä alla olevalla sähköisellä lomakkeella.

Henkilötietopyyntölomake

Tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä ja henkilötietojen tarkastuspyyntöihin liittyvissä asioissa opastusta ja neuvontaa antaa kaupungin tietosuojavastaava.

Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta sähköiseen tunnistautumiseen ja haluat tehdä henkilötietojen tarkastuspyynnön, ota yhteyttä Asiointipisteeseen. 

Asiointipisteen yhteystiedot